Kurstilbud - Bedrift

Vi tilbyr kurs, foredrag og opplæring innen stress- og krisefeltet. Det kan være kortere foredrag som belyser hva bedrifter kan gjøre for å bedre håndteringen av stress i arbeidshverdagen, eller mer omfattende opplæringstiltak rettet mot alle som har ansvar for å ivareta ansatte etter kritiske hendelser.

Vi leverer interne kurs hos kunden, og vi arrangerer også enkelte åpne kurs.


Kurstilbud - Tjenester

Vi tilbyr kurs innen traumesensitiv omsorg og traumebehandling.

Kurskalender

Avatar

"Arbeid med forebygging av stressrelaterte lidelser er et ansvar som hviler på organisasjon, team og den enkelte medarbeider. Ved å høyne bevisstheten rundt dette temaet, samt øke lederes, arbeidsgruppers og individers evne til å mestre stress, får virksomheten et bedre arbeidsmiljø og redusert sykefravær."

Rune Stuvland

Hvorfor velge oss?

Hos oss møter du meget erfarne og engasjerte psykologer som har arbeidet med fagutvikling i en årrekke.

Vi tilbyr kurs og foredrag basert på moderne forskning og vår rike erfaring.